local_hospital醫療保險flight_takeoff旅遊保險home家居保險import_contacts專欄

簡單 ‧ 搜尋保險

只需3個步驟

Step 1

搜尋

你最想比較的保險保障範圍

Step 2

篩選結果

迅速掌握各保險的保障範圍

Step 3

選擇

助你輕鬆挑選最合適的保險

結合AI科技的保險比較平台

平台設計 人性化

以你角度比較 保險產品

苹果彩票 比較結果

尋保・攻略

【醫保攻略】公務員醫療福利特別好?即睇包咩醫療保障!個個都想做公務員,唔通公務員嘅福利真係咁好?根據公務員事務規例第900條,喺醫療方面,政府工嘅公立醫療費用基本上全免,只需要繳付住院費,連配偶同子女都可以享有醫療福利,咁係咪就唔需要買醫療保險?
2019年8月30日
機場集會導致航班延誤或取消 旅遊保險有冇得賠?香港國際機場近日接連出現大型示威集會,多班往來本港的航班延誤或取消,不少市民及旅客未能如常登機。雖然高等法院發出禁制令,禁止任何人阻礙機場正常使用,但仍有民眾號召九月初到附近的國泰城示威,甚至「無限期」在機場集會,爭取多方回應訴求。坊間旅遊保險普遍涵蓋旅程延誤或取消之保障,但若果集會或示威活動導致機場關閉,繼而令航班延誤或取消,旅遊保險又是否涵蓋有關保障?
2019年8月29日
【自願醫保】一文睇晒「出院免找數」醫院名單 !早前imSure為大家介紹了有關「出院免找數」的住院保障,部分保險公司更以涵蓋此保障的自願醫保產品作為賣點。但究竟是否所有醫院都可以「出院免找數」?
2019年8月27日
【自願醫保謬誤】 「出院免找數」等同隨時享有免費住院保障?買保險最怕便是遇上「有買無賠」的情況。有見及此,部分醫療保險產品近年主打「出院免找數」服務,強調受保人無須擔心要先行支付高昂住院費用,並可免除繁瑣的索償申請。不過,買了涵蓋「出院免找數」服務的醫保產品,又是否等同受保人可隨時享有免費的住院保障?
2019年8月23日

苹果彩票